Biznes i ekonomia

Przedział cenowy:
od:
do:
Akty stanu cywilnego - praca zbiorowa
Marka: Atrakcyjne oferty

Prawo o ustroju sądów powszechnych - agnieszka ka
Marka: Atrakcyjne oferty

Iura et negotia - anna tarwacka
Marka: Atrakcyjne oferty

Prawo o ustroju sądów powszechnych - anna prus
Marka: Atrakcyjne oferty

Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy towarzy
Marka: Atrakcyjne oferty

Prawo mieszkaniowe - praca zbiorowa
Marka: Atrakcyjne oferty

Kodeks postępowania karnego w44 tp - praca zbioro
Marka: Atrakcyjne oferty

Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące w8 tp - pra
Marka: Atrakcyjne oferty

Kodeks cywilny kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz
Marka: Atrakcyjne oferty

Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące
Marka: Atrakcyjne oferty

Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące
Marka: Atrakcyjne oferty

Ustawy komornicze akty wykonawcze - opracowanie r
Marka: Atrakcyjne oferty

Emerytury 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 paździ
Marka: Atrakcyjne oferty

Prawo konstytucyjne oraz ustawy towarzyszące - pr
Marka: Atrakcyjne oferty

Żurawia papers 16 umowy o partnerstwie gospodarcz
Marka: Atrakcyjne oferty

Poradnik bezpiecznego kierowcy - antoni haber
Marka: Atrakcyjne oferty

Partnerstwo publiczno-prywatne i świadczenie usłu
Marka: Atrakcyjne oferty

Przestępczość cudzoziemców - praca zbiorowa
Marka: Atrakcyjne oferty

Zamknięcie roku 2015 - katarzyna trzpioła
Marka: Atrakcyjne oferty

Zamknięcie roku 2015 w księgach instytucji kultur
Marka: Atrakcyjne oferty

Prawo spadkowe 2012. - praca zbiorowa
Marka: Atrakcyjne oferty

Konstytucyjne determinanty funkcjonowania mechani
Marka: Atrakcyjne oferty

Last minute prawo karne - anna talaga
Marka: Atrakcyjne oferty

Last minute prawo rodzinne i opiekuńcze 2019 - an
Marka: Atrakcyjne oferty

Prawo administracyjne przepisy 2019 - anna prus
Marka: Atrakcyjne oferty

Finezja cen. Ilość ofert: 225


Prawo nieruchomości zbiór przepisów - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Mienie komunalne a działalność gospodarcza samorządu terytorialnego - grażyna cern

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym komentarz - ślebzak krzysztof, ślebzak małgorzata, wajda dominik, zielińsk maciej jakub i

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Status spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym - marta bandzmer

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Maszyny - przemysław siemiątkowski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


System prawa karnego procesowego tom 5 - hofmański piotr, kwiatkowski zbigniew

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Sprawozdania budżetowe jednostek samorządowych 2017 - bieniaszewska aleksandra, cellary mieczysława, lipiec-warzecha ludmiła, walczak piotr

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawo ochrony środowiska - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w polsce tom 2 - marek woch (red.), marcin konarski (red.)

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Postępowanie zabezpieczające - izabella gil

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Opodatkowanie samochodów służbowych w działalności gospodarczej (pit, cit, vat) - białas dorota, krawczyk michał

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Steuergesetze ustawy podatkowe - rodl & partner

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Księgi wieczyste art. 1-58(2) kwu. art. 626(1)-626(13) kpc. komentarz - edward gniewek

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Ochrona danych osobowych w oświacie - jarosław feliński

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawo bankowe ustawa o narodowym banku polskim - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Odpowiedzialność karno-skarbowa członków zarządu spółek kapitałowych - ziobrowski jarosław, jędruszek olaf, zygmuntowski dominik z.

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Immunitety i przywileje rady europy i wspólnot europejskich - julian sutor

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawo finansowe repetytorium - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Pozacenowe kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych - arkadiusz szyszkowski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Wstęp do prawoznawstwa - leszczyński korybski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Kodeks postępowania cywilnego komentarz tom 5 - ciszewski jan, ereciński tadeusz

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Polityka bilansowa grupy kapitałowej

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl


Narodowy zasób archiwalny i archiwa komentarz - konstankiewicz marek, niewęgłowski adrian

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Kodeks postępowania administracyjnego - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Ceny transferowe dokumentacja w 2018 r. - mariusz makowski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Ustawa o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym komentarz - marcin asłanowicz

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Elementy nauki o państwie i polityce - dubel lech, ławnikowicz grzegorz, markwart zbigniew

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Testy notarialne aplikacje prawnicze - ilona sądel-bendkowska

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Odrębności podporządkowania pracownika w nietypowych umownych stosunkach pracy - anna piszczek

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


European union development

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Rodo przewodnik po kluczowych zmianach - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Zarządzanie ewolucyjnymi zmianami w szpitalach publicznych. - piotr lenik

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Utwór architektoniczny jako przedmiot prawa autorskiego - jakub chwalba

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Ekonomiczna analiza prawa publicznego - problemy, konteksty, zastosowania - nizioł krystyna, peno michał

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Samorząd lokalny a dobro publiczne

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl


Siła idei

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl


Kasy rejestrujące 2017 - tomasz krywan

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Współczesne problemy zatrudnienia wykorzystanie umów śmieciowych dla ukrycia stosunku pracy - sebastian kowalski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Obszary specjalne w polskim materialnym prawie administracyjnym - piotr zacharczuk

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w polskim prawie karnym skarbowym - katarzyna rydz-sybilak

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Państwo demokratyczne prawne i socjalne tom 2

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Podatek vat w instytucjach kultury 2016 - król tomasz, magdziarz grzegorz, pietrzak urszula

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Mediacja w postępowaniu cywilnym - antolak-szymanski katarzyna, piaskowska olga maria

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Własność lokali komentarz - strzelczyk ryszard turlej aleksander

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracowni

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl


Kodeks wyborczy - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Wzory zapisów w umowach zlecenia - marek rotkiewicz

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Bhp w magazynie - lesław zieliński

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Świadczenia pozapłacowe 2018 - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych - sławomir tomczyk

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawo autorskie i prawa pokrewne - barta janusz, markiewicz ryszard

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Egzamin na tłumacza przysięgłego - anna kizińska

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Rzymskie prawo prywatne kazusy i ćwiczenia - misztal-konecka joanna, wójcik monika

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Komentarz do ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl
Szczegółowy komentarz do Ustawy z dnia 7 maja 2009 r


Ustawa o rachunkowości komentarz - ewa walińska

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Monetizing patents trading innovation through patent auctions - adam andrzejewski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Elektroniczne aspekty wymiaru sprawiedliwości - joanna misztal konecka, grzegorz tylec

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Dostosowanie sprawozdawczości finansowej

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl


Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl


Prawo restrukturyzacyjne komentarz do ustawy - zimmerman piotr, filipiak patryk, sierakowski bartosz, michalska anna

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Wykładnia prounijna w orzecznictwie naczelnych organów władzy sądowniczej - wojciech rowiński

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Umowa o rejestrację domeny internetowej - mariusz zelek

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Wojna o pieniądz 1

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl


Prawo restrukturyzacyjne z komentarzem - marcin sarna

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Mikroekonomiczne podstawy wzrostu dochodów producentów rolnych

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl
Praca objaśnia podstawowe zależnosci i związki mające wpływ na zmiany dochodów producentów rolnych


Nierówne koalicje liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl
Autorzy analizują uwarunkowania lokalnego rozwoju ekonomicznego. Ukazują znaczącą rolę czynników politycznych i społecznych


Kodeks postępowania cywilnego - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Metodyka pracy biegłego psychiatry psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych nieletnich oraz w wykroczeń - depko andrzej, eichstaedt krzysztof, gałecki piotr, krasowska aleksandra

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Reżimy kursowe wobec niestabilności europejskich gospodarek wschodzących

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl


Aksjomaty prawa administracyjnego - jan zimmermann

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Działalność reklamowa - janusz koczanowski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Zatrudnianie cudzoziemców zmiany 2018 - karolina schiffter

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Złoty spisek

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl
W Złotym spisku Ferdinand Lips zajmuje się chyba najczęściej dyskutowanym i najsłabiej rozumianym zagadnieniem: pieniądzem


Samo sedno - skuteczna sprzedaż

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl
Książka ta to napisany przystępnym językiem przewodnik każdego handlowca po procesie sprzedaży


Sądowe postępowanie egzekucyjne

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Publiczne prawo gospodarcze zarys wykładu - praca zbiorowa`

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Zarząd majątkiem wspólnym komentarz - balwicka-szczyrba małgorzata, karaszewski grzegorz, stępień-sporek anna, sylwestrzak anna

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Ocena ryzyka zawodowego

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Przeciwdziałanie uzależnieniom - michał koszowski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Akademickie prawo zatrudnienia komentarz - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Gospodarka w społeczeństwie

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl
Jacek Tittenbrun, prof. zw. dr hab


Prawo zamówień publicznych komentarz - skubiszak-kalinowska irena, wiktorowska ewa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów - grzegorz musolf

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Kodeks postępowania administracyjnego - dr artur mudrecki (red.), dr hab. lidia klat-wertelecka, prof. uo (red.)

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Administracyjnoprawny status cudzoziemca w polsce - magdalena kumela-romańska

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawo międzynarodowe publiczne repetytorium - jakub horodyski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Studia prawa publicznego nr 3/2013

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Nowe zarządzanie publiczne i public governance w polsce i w europie - adam bosiacki

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Rola wyspecjalizowanych agencji unii europejskiej w obszarze spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości - jolanta szymańska

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Manipulacje w postępowaniu karnym. - ryszard makarowski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Zamówienia publiczne nowe zasady - garbarczuk ewa, stompel marek

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Odpowiedzialność przedsiębiorcy turystycznego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych - piotr piskozub

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawo o szkolnictwie wyższym/psb/spiechowicz/ - jan spiechowicz

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Wynagrodzenia pracowników. zmiany 2011

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl


Prawo zamówień publicznych komantarz - nowicki józef edmund, kołecki mikołaj

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Wierzytelności w podatkach - radosław kowalski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Administracyjnoprawne aspekty inwestycji budowlanych - katarzyna małysa-sulińska

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania komentarz praktyczny - guzek maciej, stefaniak mariusz

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawo cywilne glosy do orzeczeń sądu najwyższego - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawo dla pielęgniarek - małgorzata paszkowska

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawo karne wykonawcze zagadnienia procesowe - gerecka-żołyńska anna, sych wojciech

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Wykładnia w prawie administracyjny. tom 4 - leszczyński leszek, zirk-sadowski marek, wojciechowski bartosz

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Aneksowanie umów o zamówienia publiczne - gawrońska-baran andrzela, kraszewska matylda

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Grupa spółek w świetle prawa pracy - michał raczkowski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Postępowanie w sprawach nieletnich komentarz - górecki piotr, konarska-wrzosek violetta

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Organizacja poszukiwań ludzi zaginionych - magdalena momot

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Kodeks postępowania administracyjnego - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe w instytucjach kultury - grzegorz magdziarz

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Konstytucyjne uwarunkowania pracy komornika sądowego - katarzyna bomba

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Handlowe spółki osobowe

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl


Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawo finansów publicznych sektora samorządowego - miemiec marcin, miemiec wiesława, sawicka krystyna

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Kontrola podmiotów leczniczych - sygit bogusław, wąsik damian

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji - piotr prewysz-kwinto

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawo pracy w świetle procesów integracji europejskiej - jerzy wratny, rycak magdalena barbara

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Grzywna akcesoryjna w polskim prawie karnym - politowicz konrad andrzej

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Media a dobra osobiste - ryszard markiewicz

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Umowy zlecenia z kierowcami - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Delegowanie pracowników za granicę - skibińska małgorzata, sokołowska anna

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Wózki jezdniowe podręcznik bezpiecznej eksploatacji - kazimierz żurawski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Vat 2013 interpretacje i orzeczenia - janusz piotrowski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Elektronizacja polskiego sądowego postępowania egzekucyjnego - katarzyna łakoma

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Akta osobowe 2016 jak uniknąć błędów

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Meritum prawo oświatowe - gawroński krzysztof, kwiatkowski stefan

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Funkcjonowanie apteki - monika kwiatkowska

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Pdop 2016

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Tomasz gizbert-studnicki pisma wybrane - araszkiewicz michał, banaś paweł, ciszewski wojciech, dyrda adam, grabowski andrzej, płeszka krzyszt

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Kodeks postępowania administracyjnego stan prawny na dzień 20 sierpnia 2015r. - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Kodeks spółek handlowych - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawo o odpadach wybrane problemy - bartosz rakoczy

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Zbiór karny 2013 - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Treść i charakter prawny umowy o prace badawczo-rozwojowe - marek salamonowicz

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Administracyjne prawo nieruchomości

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl


Oceny oddziaływania na środowisko w prawie polskim - barczak anna, łazor marek, ogonowska adrianna

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Kodeks postępowania cywilnego z wprowadzeniem

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Rzetelny proces podatkowy - artur mudrecki

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Kryminalistyka zarys systemu - kasprzak jerzy, młodziejowski bronisław, kasprzak wojciech

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Zastaw finansowy na akcjach - robert makowski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Pozycja prawna wierzyciela w postepowaniu upadłościowym - włodzimierz głodowski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Kalendarz dyrektora szkoły 2019/2020

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Jednolity europejski dokument zamówienia oraz inne dokumenty w postępowaniu o udzielenie zamówienia - agata hryc-ląd

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu komentarz - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Jednolity plik kontrolny dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów (jpk_pkpir) - arkadiusz juzwa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Sztuka skutecznej sprzedaży

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl
Książka ukazała się w 2001 roku pod tytułem \"Sekrety skutecznej sprzedaży\" Naucz sie sztuki perswazji od mistrza sprzedaży


Euro a integracja europejskich rynków finansowych

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl


Przygotowanie do aplikacji prawniczych tom 1 - justyna michalska

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawo bilansowe a prawo podatkowe

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl


Prawo w xxi wieku księga pamiątkowa 50-lecia instytutu nauk prawnych polskiej akademii nauk - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawa narodzin życia i śmierci - roman tokarczyk

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Egzaminy prawnicze ministerstwa sprawiedliwości 2016 tom 3 kazusy do egzaminu adwokackiego i radcowskiego - kamil gorzelnik

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Łączenie podział i przekształcanie spółek handlowych - kidyba andrzej, witosz antoni, witosz aleksander

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Instrukcja stosowania kas rejestrujących z wzorcową dokumentacją i nowymi ewidencjami - grzegorz tomala

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawnokarne aspekty bezpieczeństwa imprez masowych - cezary kąkol

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Ordynacja podatkowa - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Wiktymologia - ewa bieńkowska

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Umorzenie absorbcyjne postępowania karnego - jarosław zarębski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Przyszłość integracji europejskiej

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl
Pierwsze jedenaście lat XXI wieku było okresem bardzo burzliwym w historii gospodarki światowej, a w szczególności gospodarki europejskiej


Pamiętnik adwokata - rafał chmielewski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Pisma procesowe w sprawach cywilnych gospodarczych i rejestrowych wzory i objaśnienia - bugajna-sporczyk dorota, pietrzkowski henryk, żyznowski tadeusz

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Logistyka dla inżynierów - niziński stanisław, żurek józef, ligier krzysztof

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Kodeks etyki zawodowej komornika

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Kodeks postęp administracyjnego nowe instytucje - sebastian gajewski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Ksenotransplantacje aspekty prawne i etyczne - tomasz borowiec

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Słuszne odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości - zbigniew czarnik

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Ustawa o gospodarce nieruchomościami - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Koszty 2019 po zmianach

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Zasiłki 2017 ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Rodo ogólne rozporządzenie o ochronie danych komentarz - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Stalking - marek mozgawa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Stabilność finasowa jako cel banku centralnego

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl
Książka ukazuje niezwykle ważny problem miejsca stabilności finansowej w hierarchii celów banku centralnego


Nowe zasady kontroli nfz - eliza kwapińska

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Ochrona danych osobowych w marketingu internetowym po zmianie przepisów - maciej kołodziej

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Plan finansowy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl
Plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych definiuje roczne zamierzenia podmiotu, sprowadzone do sfery finansowej


Świadectwo pracy po zmianach - maria sobieska

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Podstawy prawa w polsce - nowak maciej jacek

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Opłata skarbowa w polskim porządku prawnym - dobrosława antonów

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Dekret rady regencyjnej z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury z komentarzem, czyli eseje

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Vademecum abi część ii - przygotowanie do roli inspektora ochrony danych - izydorczyk tomasz, kluska michał, soczko marcin, trajfacki mariusz, tyniec szymon, wanio grzegorz

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Reforma zbiorowego prawa pracy - łukasz pisarczyk

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Wykonuję zawód lekarz lekarz dentysta komentarz do ustawy kodeks etyki lekarskiej - zbigniew wierzchoń

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Katalaktyka instytucji finansowych rynku emerytalnego w polsce

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl
Katalaktyka to teoria wymiany. Książek o katalaktyce, a na pewno z katalaktyką w tytule, jak dotąd, nie publikowano


Kodeks drogowy część 2 - damian michalczuk

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawo budowlane 2019 praktyczny komentarz dla zarządców nieruchomości - puch paweł, siudak łukasz

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Jak wspierać łączenie obowiązków rodzinnych i zawodowych

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl


Koszty uzyskania przychodów 2017 - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Odmowa dokonania czynności notarialnej i jej zaskarżenie - nowocień marta anna

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Wybrane prace z dorobku 60-lecia katedry rachunkowości uniwersytetu łódzkiego 1948-2008

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl
Katedra rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, działająca od 1994 r


Kodeks postępowania cywilnego z perspektywy piećdziesięciolecia jego obowiązywania

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Twój pierwszy pracownik. zatrudniaj w małej...

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl
Nowoczesne metody zarządzania są nie tylko dla dużych firm! Twój pierwszy pracownik


Izolacja sprawcy od ofiary - sylwia spurek

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawo zamówień publicznych - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawo do sądu administracyjnego - michał kowalski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Monitorowanie przewozów towarów - sprostaj nowym obowiązkom - hrycak adam, młotek cezary

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych - czapliński władysław, wróbel andrzej

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Dziesięć wykładów o ekonomii prawa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl


Prowadzenie działalności leczniczej - moroz, orzeł

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody - danecka daria, kierzkowska joanna, trzcińska diana

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Unijne prawo konkurencji efektywność systemu odwołań spraw dotyczących koncentracji przedsiębiorstw - nolan anna m.

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Efektywność oddziału banku detalicznego

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl


Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego - tadeusz kuczyński, andrzej jabłoński

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Wiedza i władza. informacyjna teoria kapitalizmu i wywołana przez nią rewolucja

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl
George Gilder, pisarz, którego najczęściej cytował prezydent Ronald Reagan, powraca z nową, przełomową teorią kapitalizmu


Francuska ustawa z 9 xii 1905 roku o rozdziale kościołów i państwa z perspektywy stu lat - pietrzak michał

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Ustawa o samorządzie gminnym komentarz - bogdan dolnicki

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Regulamin urzędowania sądów powszechnych - stryczyńska ewa, uliasz marcin, łukowski wojciech

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Kodeks karny kodeks postępowania karnego. kodeks karny wykonawczy - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie unii europejskiej - maciej taborowski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Zasady podatku vat w 2014 część ii - janusz piotrowski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Czas pracy po zmianach od 23 sierpnia 2013 r. - piotr ciborski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


System prawa pracy t.10 - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Nieruchomości rolne w praktyce notarialnej - księżak paweł, mikołajczyk joanna

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Czas pracy 93 pytania i odpowiedzi z praktyki - praca zbiorowa pod nadzorem merytorycznym joanny suchanowskiej

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Klasyfikacja budżetowa 2017 - wojciech lachiewicz

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Ponadnarodowa i narodowa polityka monetarna na świecie

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl


Zatrudnianie kierowców 2018 umowy badania lekarskie i szkolenia dokumentacja - praca zbiorowa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Mediacje teoria i praktyka - gmurzyńska ewa, morek rafał

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Ekonomia dobra i zła audiobook

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: TaniaKsiążka.pl


Lapidaria prawnicze - władysław powszek

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Służebność przesyłu w praktyce na przykładzie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - boniecka barbara, bujny jędrzej, jankowski bartłomiej, maśliński mikołaj, rakoczy bartosz

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności.

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Ubezpieczenia społeczne w praktyce - piotr kostrzewa

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty aspekty administracyjnoprawne - radosław tymiński

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Vat 2014 poradnik księgowego - janusz piotrowski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Rewolucja w emeryturach część 2 - marek opolski

Marka: Atrakcyjne oferty
Ofertę dostarczył/kontakt z dostawcą: inbook.pl


Kategorie

Mapa strony